tel: +40 728 063 391
en
ro

Servicii

Putem reuși împreună prin precizie și corectitudine.

 

Câteva din serviciile pe care vi le pot oferi:

 

  • Participarea ca expert consilier-parte pentru cauze judiciare civile și penale cu accidente rutiere având ca rezultat pagube materiale sau vătămări corporale ușoare și grave, pe tot parcursul expertizei judiciare sau după caz-la cererea clientului a procesului civil/penal.
  • Întocmirea de rapoarte de expertiză tehnică extrajudiciare pentru accidente acoperite de poliță RCA sau CASCO, accidente neasigurare, accidente cu posibil regres terțe persoane (fizice sau juridice-posibil vinovate de existența cauzelor accidentului) prin stabilirea dinamicii accidentului, a valorii reparațiilor, a avariilor produse, a legăturii de cauzalitate dintre avarii și dinamica rezultată a accidentului. Colaborarea cu service-urile reparatoare pentru diagnosticarea completă a avariilor, colectarea de teste, diagnoze, devize pentru dosarul de recuperare a daunelor.
  • Verificarea documentație depuse pentru recuperarea despăgubirilor în dosarele de daună de tip CASCO pentru evenimente din coliziuni cu alte autovehicule, riscuri din calamități, căderi de corpuri, incendii, acțiunea apei, ciocniri , loviri izbiri cu alte obiecte decât autovehicule, avarii suprafețe vitrate, furt parțial, vandalism, avarii autor necunoscut.
  • Evaluarea profesională de vehicule la prețul pieței, valoare actuală de circulație folosind sistemul de evaluare DAT în baza identificării univoce a modelului de evaluat prin interogarea la producător a seriei caroseriei (codul VIN) sau a arborelui de interogare sau utilizând cataloage de specialitate, oferte prețuri importator, după caz.
  • Stabilirea valorii maxime de despăgubire pentru accidente acoperite de o poliță RCA, stabilirea valorii reparațiilor și valorii rămase, pentru cazuri de daune totale și majore.
  • Constatare daune autovehicule directe și indirecte, avarii ascunse, reconstatări și soluții tehnologice de aducere la starea anterioară accidentului.
  • Fotografierea și măsurarea cotelor avariilor pentru stabilirea cauzalității cu accidentul declarat. Identificarea și fotografierea de probe la locul evenimentului rutier, pentru analizarea cauzelor și dinamicii accidentului. Fotografierea profesională a avariilor cu tehnică corespunzătoare pentru colectarea datelor exacte privind întinderea și gravitatea avariilor.
  • Constatarea detaliată a avariilor produse din posibile neglijențe de exploatare, defecțiuni în și postgaranție, presupuse reparații defectuoase pentru stabilirea prin confirmare sau infirmare a cauzelor presupuse de client.
  • Consultanță pentru service-uri auto în stabilirea și identificarea soluțiilor tehnologice corecte de aducerea la starea inițială a reperelor avariate din accidente cu acoperire poliță RCA în concordanță cu prevederile Ordinului ASF(CSA mai vechi) valabil la data accidentului, pe criterii tehnologice, grad de avariere, material reper avariat, costuri economice optime de readucere la starea inițială.
  • Întocmirea de simulare computerizată a accidentului în funcție de probele existente în vederea stabilirii dinamicii, gradului de culpă, vitezelor, distanțelor parcurse și implicit timpilor necesari.
Pentru mai multe detalii vă rog să mă contactați vizitând pagina de contact